Przez Piękne Okulary - książkowe recenzje

Recenzja poczytaj.pl:

Chciało by się powiedzieć nieco górnolotnie że doczekaliśmy się
polskiego Kinseya. Trwało to długo: pierwsze opracowania Kinseya
pioniera badań nad seksualnością człowieka pochodzą z połowy XX wieku.
() Trzeba wyraźnie podkreślić, że publikacja ta stawia nas w absolutnej
czołówce światowej nauki o seksualności współczesnego człowieka.

prof. Andrzej Jaczewski

Autor
nie tylko ukazuje szerokie spektrum danych dotyczących naszych
seksualnych zachowań, potrzeb, ocen, asercji, lęków, ale także zadaje
pytania, które wykraczają poza domenę seksualną, choć są z nią związane:
Kim jesteśmy Czego pragniemy Co stanowi istotę naszych wzajemnych
relacji Prof. Zbigniew Izdebski nie daje na nie prostych odpowiedzi, bo
jego książka to nie tylko kompendium wiedzy na temat seksualności
naszego społeczeństwa, lecz także próba namysłu nad tym, co stanowi
istotę naszych gier intymnych, tak głęboko uwikłanych w dominujący
dyskurs publiczny i represyjne skłonności naszej kultury.

prof. Magdalena Środa

Na
uznanie zasługuje wszechstronność i wnikliwość opisu seksualności
Polaków. () Niewiele jest w piśmiennictwie światowym prac tego typu i
książkę Autora można uznać za znaczącą w rozwoju nauki.

prof. Zbigniew Lew-StarowiczO Autorze:

Prof.
nadzw. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski pedagog, seksuolog, doradca
rodzinny. Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik Zakładu Poradnictwa i
Seksuologii UZ. Pracuje w Zakładzie Biomedycznych i Psychologicznych
Podstaw Edukacji Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Kieruje Podyplomowymi Studiami Wychowania Seksualnego UW. Autor licznych
polskich i międzynarodowych badań dotyczących seksualności człowieka.
Prezes
Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią
PRO-ECPAT, Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania
Seksualnego. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa
Seksuologicznego.
Zaliczany do międzynarodowych autorytetów w
zakresie seksuologii społecznej. We wrześniu 2010 roku jako jedyny
polski naukowiec został współpracownikiem Naukowego Instytutu ds. Badań
nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinseya na Uniwersytecie
Indiana w USA.
Moje zdanie:
Dwa razy w miesiącu prowadzę grupy wsparcia. Na ich prośbę oprócz wsparcia i wymiany doświadczeń poruszam z grupą wybrany temat. W kwietniu będzie to seksualność. Więc nie zostało mi nic innego, jak porządnie przygotować się do zagadnienia. W tym temacie jest mój autorytet: Zbigniew Izdebski – jak go okrzyknięto polskim Kinsey’em. W tamtym roku zakupiłam potężne tomisko “Seksualność Polaków”, które ma ponad 800 stron. Jest to czyste studium przypadku pełne wartościowych tematów, wyników i przypadków. 
Możemy zapoznać się z tematami:

Część I. Teoretyczne podstawy badania seksualności  
Rozdział 1. Wprowadzenie do seksualności człowieka
Rozdział 2. Badania nad seksualnością

Część II. Seksualność człowieka w cyklu życia
Rozdział 3. Seksualność u progu dorosłości
Rozdział 4. Seksualność ludzi dorosłych
Rozdział 5. Seksualność osób po 50 roku życia

Część III. Różne barwy seksualności
Rozdział 6. Seksualność osób o orientacji homoseksualnej
Rozdział 7. Seks a Internet
Rozdział 8. Seksualność w dobie zagrożeń pandemią HIV/AIDS
Rozdział 9. Prostytucja dorosłych
Rozdział 10. Przemoc seksualna

Część IV. Zamiast zakończenia
Rozdział 11. Obraz seksualności Polaków
Rozdział 12. Edukacja seksualna
Czytam książkę tydzień. Nie od deski do deski, ale bardzo dużo informacji potrzebowałam i wszystko dostałam w jednym miejscu. Izdebski wykonał kawal dobrej roboty. Wiedza na poruszone zagadnienia często była ograniczona – obecnie mamy rzetelną informację i materiał źródłowy o ważnych obszarach życia społecznego Polaków. 

 

Opracowanie jest kierowane do psychologów, pedagogów, socjologów, lekarzy, seksuologów, terapeutów, w tym rodzinnych, wychowawców.  

To plus i minus. Plus – specjaliści mają gdzie zaglądać. Minus – książka nie dla każdego. Jest trudna, pełna danych, tabelek i długich tekstów z %. 


Wnioski:
“Te
i inne tendencje w aktywności seksualnej najmłodszych respondentów
wskazują na zmiany obyczajowości Polaków, których – wydaje się – nie
należy postrzegać w kategoriach rewolucji seksualnej, ale raczej w
perspektywie stopniowych – ewolucyjnych przemian.” 
str. 774

Argument

nie do pobicia dla uważających, że polska młodzież “schodzi na psy”.
Zmiany, które się dokonują – a potwierdzają to wyniki wieloletnich
rzetelnych badań psychologicznych – są zmianami ewolucyjnymi, będącymi
oznakami przystosowania się do nowej rzeczywistości i są potrzebne
każdemu gatunkowi, aby przetrwać 😉

To, co może przerażać to cena książki (ze zniżką można już nabyć za ok. 70 zł, w cenie regularnej sięga nawet do 119 zł). Ale osobiście uważam, że warta jest każdej złotówki.

8 thoughts on “Seksualność polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze – Zbigniew Izdebski

  1. A dla mnie to ciekawa książka i na pewno się w nią zaopatrzę – interesuje mnie jak konkretnie Polacy funkcjonują w zakresie seksualności, bo wciąż badań jest mało i wciąż ciężko się je przeprowadza, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby w wieku średnim lub starsze.

Dodaj komentarz